Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stichting WIN-WIN

'WINNEN DOOR SAMENWERKING'

Blog

Blog

BLOG "KENNISDELING IN DE SPORT"

view:  full / summary

'Flow, van goed naar goud' (Marc Lammers)

Posted on March 18, 2016 at 10:30 AM Comments comments ()In zijn boek 'Flow, van goed naar goud' beschrijft oud-hockeycoach Marc Lammers een aantal eigenschappen waarmee de kans groeit om als team in een 'flow' te komen. Hij doet dit aan de hand van een 'flow-opstelling' met 11 eigenschappen:


1. Collectieve ambitie: weten waar je samen heen wilt

Read Full Post »

'Mijn Olympische missie' (Robin van Galen)

Posted on March 16, 2016 at 10:45 AM Comments comments ()In zijn boek 'Mijn Olympische missie' vertelt waterpolocoach Robin van Galen over welke methoden hij gebruikt heeft en welke personen hij heeft ingeschakeld van buiten de sportsector om zijn team klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2008. Zo heeft hij o.a. gebruik gemaakt van 'De Zeven Eigenschappen' van Ste...

Read Full Post »

'Publiek-private samenwerking: wanneer is één plus één nu echt drie?' (Michiel Bodt)

Posted on March 16, 2016 at 7:50 AM Comments comments ()In zijn onderzoek 'Publiek-private samenwerking: wanneer is één plus één nu echt drie?' (2012) geeft Michiel Bodt aan dat de samenwerking tussen een private en een publieke partij idealiter kan worden omschreven als een samenwerking waarin door beide organisaties gestreefd wordt naar een gemeensch...

Read Full Post »

'Topsport, een kwestie van samenwerken?' (Jurriaan Peters)

Posted on March 11, 2016 at 9:20 AM Comments comments ()


In zijn onderzoek 'Topsport, een kwestie van samenwerken?' uit 2005 doet Jurriaan Peters o.a. de volgende aanbevelingen aan de gemeente Eindhoven en Rotterdam met betrekking tot de organisatie van het topsportbeleid.


Eindhoven

- Netwerk: om meer eenheid in het netwerk te krijgen zit de uitdaging in...

Read Full Post »

'Omdenken' (Berthold Gunster)

Posted on March 4, 2016 at 11:55 AM Comments comments ()De Omdenken-filosofie gaat over de overgang van een 'ja-maar' naar een 'ja-en' manier van denken: van denken in problemen naar het denken in mogelijkheden.


"Een pessimist ziet een probleem in elke kans. Een optimist ziet een kans in elk probleem" (Winston Churchill)


Door op ...

Read Full Post »

'Durf te vragen' (Nils Roemen)

Posted on January 29, 2016 at 4:00 PM Comments comments ()De belangrijkste boodschap van Nils Roemen is dat we weer moeten leren om zaken te proberen, zonder van tevoren te weten of het ook gaat lukken. Dit betekent o.a. niet meer werken met offertes en opdrachten. Daarnaast zijn er structureel zoveel spullen over, dat we makkelijk meer van elkaar kunnen lenen of spullen ku...

Read Full Post »

'De Zeven Eigenschappen' (Stephen Covey)

Posted on January 29, 2016 at 3:30 PM Comments comments ()In zijn beroemde boek 'De Zeven Eigenschappen' stelt Stephen Covey dat bij een situatie van wederzijdse afhankelijkheid (zoals in de sportwereld) het streven naar een 'winwin-situatie' de enige juiste optie is. Een winwin-situatie betekent dat het succes van de éne partij niet ten koste gaat van de andere partij...

Read Full Post »

Rss_feed