Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Stichting WIN-WIN

'WINNEN DOOR SAMENWERKING'

Blog

Blog

'Het Tienerbrein' (Jelle Jolles)

Posted on June 29, 2018 at 10:05 AM Comments comments ()
In zijn boek 'Het Tienerbrein' besteedt Jelle Jolles een apart hoofdstuk aan het puberbrein in relatie tot de sport. Daarin geeft hij o.a. aan dat je voor bal- en teamsporten niet alleen motorisch goed moet zijn, maar ook vaardig en snel in waarnemen, taal, ruimtelijk denken en geheugen. 


Rol be...

Read Full Post »

'Grenzen verleggen' (Rick Lahaye & Thomas Waanders)

Posted on April 4, 2018 at 9:45 AM Comments comments ()In hun boek 'Grenzen verleggen' leggen Rick Lahaye en Thomas Waanders de link tussen de (sport)wetenschap en de ervaringen van Olympisch- en wereldkampioenen. Hierbij wordt duidelijk dat wetenschappers het onderling niet altijd eens zijn met elkaar en dat de praktijk van (ex-)topsporters vaak anders is dan de theorie. Dit betekent dat er...

Read Full Post »

'Mijn Stijl' (Toon Gerbrands)

Posted on January 3, 2018 at 9:25 AM Comments comments ()In zijn boek 'Mijn Stijl' adviseert Toon Gerbrands: treed andere werelden binnen ter inspiratie. Andere sporten bijvoorbeeld hebben andere benaderingen en dus ook een afwijkende manier van denken. Waar twee werelden elkaar ontmoeten, ontstaat een nieuwe derde wereld, dankzij de onderlinge beïnvloeding. In een andere wereld duiken ka...

Read Full Post »

'Presteren!' (Maurits Hendriks)

Posted on March 8, 2017 at 11:10 AM Comments comments ()In zijn boek 'Presteren!' pleit Maurits Hendriks op vele terreinen voor samenwerking tussen verschillende sporten, én tussen de sportsector en andere sectoren. Zo pleit hij voor kennisontwikkeling in z'n algemeenheid en ziet hij de meerwaarde van innoveren vooral in het bewandelen van de weg daar naartoe. Daarnaast gelooft hij sterk...

Read Full Post »

'Los' (Dennis van der Geest)

Posted on November 11, 2016 at 10:00 AM Comments comments ()In het boek 'Los' van ex-judoka Dennis van der Geest en Jan Looman wordt o.a. de link gelegd tussen de sportsector en de psychologische/economische wetenschap aan de hand van het Model van Maslow. In het boek wordt een verband gelegd tussen het bereiken van de toestand van 'flow' in de topsport en de toestand van 'peak experience' (zelfo...

Read Full Post »

'Bondscoach!' (Gyuri Vergouw)

Posted on March 25, 2016 at 9:35 AM Comments comments ()


Om het inzicht in het trainersvak te vergroten heeft Gyuri Vergouw in zijn boek 'Bondscoach!' een aanpak ontwikkeld onder de titel 'MASTERPLAN'. Elke letter van dit woord is de beginletter van een onderwerp of activiteit waar een coach aandacht aan moet besteden wil zijn team succes hebben:


Missie

Aanpak

Read Full Post »

'Winnen, van talent naar topspeler' (Hans van Breukelen)

Posted on March 18, 2016 at 11:40 AM Comments comments ()In zijn boek 'Winnen, van talent naar topspeler' stelt oud-keeper Hans van Breukelen dat voetbal eigenlijk een 'denksport' is. Niet zijn fabelachtige techniek onderscheidt bijv. Messi van alle andere topvoetballers, maar het feit dat hij tijdens een wedstrijd continu de juiste keuzes maakt: links óf rechts de man passeren, de keeper...

Read Full Post »

'Flow, van goed naar goud' (Marc Lammers)

Posted on March 18, 2016 at 10:30 AM Comments comments ()In zijn boek 'Flow, van goed naar goud' beschrijft oud-hockeycoach Marc Lammers een aantal eigenschappen waarmee de kans groeit om als team in een 'flow' te komen. Hij doet dit aan de hand van een 'flow-opstelling' met 11 eigenschappen:


1. Collectieve ambitie: weten waar je samen heen wilt

Read Full Post »

'Mijn Olympische missie' (Robin van Galen)

Posted on March 16, 2016 at 10:45 AM Comments comments ()In zijn boek 'Mijn Olympische missie' vertelt waterpolocoach Robin van Galen over welke methoden hij gebruikt heeft en welke personen hij heeft ingeschakeld van buiten de sportsector om zijn team klaar te stomen voor de Olympische Spelen van 2008. Zo heeft hij o.a. gebruik gemaakt van 'De Zeven Eigenschappen' van Ste...

Read Full Post »

'Publiek-private samenwerking: wanneer is één plus één nu echt drie?' (Michiel Bodt)

Posted on March 16, 2016 at 7:50 AM Comments comments ()In zijn onderzoek 'Publiek-private samenwerking: wanneer is één plus één nu echt drie?' (2012) geeft Michiel Bodt aan dat de samenwerking tussen een private en een publieke partij idealiter kan worden omschreven als een samenwerking waarin door beide organisaties gestreefd wordt naar een gemeensch...

Read Full Post »